Sekretesspolicy

 

1. Personlig information som samlas in

När du skapar ett konto och surfar/spelar på hemsidan www.7red.com, samlar 7Red in personliga uppgifter från dig. Ansvarig part för insamlingen av denna data är företaget 7Red registrerat i Curaçao på adressen Dr Hugenholtzset z/n UTS Building, DSF Curacao.

"Personuppgifter" avser all information som identifierar en individ såsom namn, telefonnummer, födelsedatum, e-postadress, postadress och övrig information som du väljer att delge 7Red om dig själv. Datainsamlingen görs i enlighet med både EU-direktivet om elektrisk kommunikation (EC Directive/2002/58/EC) och Curaçaoan Personal Data Protection Act (PDPA). För att bekämpa bedrägerier, håller 7Red också information gällande överföringar på hemsidan, inklusive trunkerade delar av det kreditkortsnummer som användes vid överföringar samt kortens utgångsdatum.

2. Syftet med datainsamlingen

Dina personuppgifter samlas in för ett eller flera av följande syften:
- hantera din aktivitet på hemsidan
- utveckla affärsstatistik, utföra marknadsundersökningar
- bygga och hantera tekniska lösningar som standardiseringar, optimeringar och dupliceringar
- utföra och hantera aktioner för kundnytta
- skicka kampanjinformation från 7Red. Du kan avregistrera dig från dessa erbjudanden när som helst genom att klicka på länken för avsett syfte längst ner i aktuellt e-postmeddelande.
- uppfylla våra rättsliga och tillsynsskyldigheter

3. Mottagare av datainsamlingen

7Red har en policy som säger att ingen information om dess kunder får säljas till tredje part. Enbart vårt företag och avtalade partners för orderhanteringar har tillgång till informationen du delgivit oss. Kategorierna av människor som har tillgång till dina personuppgifter på 7Red begränsas av dess respektive ansvarsområde; marknadsavdelningen, administrativa funktioner, tekniska avdelningen och monitorering (revision, granskning, kvalitetskontroll, etc). Mottagare av din personliga information kan också vara offentliga organ för att möta rättsliga krav så som domstolstjänstemän, tjänstemän eller inkassobyråer.

4. Medgivande

När du väljer att delge din personliga information på hemsidan ger du uttryckligen ditt medgivande till insamlingen och användandet av din personliga information i enlighet med vad som har uttryckts i denna skrivelse och gällande lagar.

5. Säkerhet

Vi föreslår att du tar till alla nödvändiga förebyggande åtgärder för att skydda din personliga information och i synnerhet, för att undvika missbruk och bedrägeri, skadad eller på annat sätt ges tillgång till obehöriga.

6. Kontroll av Personlig Information

Om en användares personuppgifter ändras (så som din postkod, telefonnummer, e-postadress, adress), eller om en användare inte längre önskar använda våra tjänster, förser vi er med ett sätt att ändra, uppdatera eller inaktivera den användarens personliga information som delgivits oss. Detta kan normalt göras genom att skicka e-post till vår Kundtjänst på [email protected] Ha dock i åtanke, att viss information kanske inte kan raderas om det krävs att vi har kvar den för tekniska och/eller lagliga skäl.

6. Netent sekretessvillkor

När man spelar spelautomater som utvecklats av NetEnt, så gäller även NetEnts sekretessvillkor. Klicka här för att läsa mer.